Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Dušni dan (Spomen vjernih mrtvih) Bielefeld sv. Misa u 19:00

Dušni dan (Spomen naših pokojnika) –  sv. Misa u Bielefeldu u 19:00