Božićna ponoćka  Bielefeld sv. Mise  u 20:00 i 24:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Božićne ponoćke –   sv. Mise u Bielefeldu u 20:00 i 24:00 sata