Sveti Stjepan  Bielefeld sv. Misa  u 13:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Sveti Stjepan –   sv. Misa u Bielefeldu u 13:00