Silvestrovo  (Stara Godina)  Bielefeld sv. Misa zahvalnica  u 16:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Silvestrovo (Stara Godina)-   sv. Misa zahvalnica  u Bielefeldu u 16:00