Božićna ispovijed  Bielefeld 10:00-12:00 i 18:00-20:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Božićna ispovijed – Bielefeld 10:00-12:00 i 18:00-20:00