Nedjelja (Četvrta Došašća)  Bielefeld sv. Misa  u 13:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Nedjelja (Četvrta Došašća)   sv. Misa u Bielefeldu u 13:00