Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Nedjelja (druga Došašća) Bielefeld sv. Misa u 13:00 Dolazak sv. Nikole

Nedjelja (Druga Došašća- Pohod sv. Nikole)   sv. Misa u Bielefeldu u 13:00