Nedjelja (druga Došašća)  Bielefeld sv. Misa  u 13:00  Dolazak sv. Nikole

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Nedjelja (Druga Došašća- Pohod sv. Nikole)   sv. Misa u Bielefeldu u 13:00