Šesta uskrsna nedjelja  Bielefeld sv. Misa  u 13:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Šesta uskrsna nedjelja –  sv. Misa u Bielefeldu u 13:00