Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Četvrta uskrsna nedjelja Bielefeld sv. Misa u 13:00

Četvrta uskrsna nedjelja –  sv. Misa u Bielefeldu u 13:00