Uskrsna sv. Misa   Bielefeld u 13:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Na Uskrs sveta Misa je u 13:00 sati. Na kraju sv. Mise blagoslov hrane.

Na Uskrsni ponedjeljak sv. Misa u Bielefeldu je u 13:00 sati.