© J. S.

Križni put

 

 KRIŽNI PUT

 

PRIPRAVNA MOLITVA

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Premilostivi Bože, Isuse Kriste! Evo duša moja s Tvojom rastuženom Majkom Tvojom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nebo.Amen.

 

„Stala plačuć tužna Mati,
Gledala je kako pati
Sin joj na križ uzdignut.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

 

 

PRVA POSTAJA
Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a On i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: – Propni ga, propni! – Osudiše ga, a On drage volje prima osude, samo da nas oslobodi od osude vječnog prokletstva.

Pomolimo se. Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. I ja sam Te osudiosvojim zlim življenjem. Oprosti mi! Daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud, te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Dušom njenom razboljenom,
Rastuženom, ražaljenom
Prolazio mač je ljut.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

DRUGA POSTAJA

Isus prima na se križ

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi neprijatelj. Ne nosi ga On za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi sviju ljudi tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš! Skini sa sebe što prije teško breme svojih grijeha u skrušenoj i valjanoj ispovijedi.

Pomolimo se. Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno primio na sebe križ što Ti ga prirediše moji grijesi i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem u valjanoj ispovijedi. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„O koliko ucviljena
Bješe ona uzvišena
Majka Sina jedinog!“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

 

TREĆA POSTAJA

Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada Onaj koji sve drži svoom svemoćnom riječju, a pada zato da se mi podignemo iz  svojih zloća. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.

Pomolimo se. Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš Ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh. Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od Tvoje ljubavi. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Bol bolova sve to ljući
Blaga Mati gledajući
Muke slavnog Čeda svog.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

ČETVRTA POSTAJA

Isus susreće svoju svetu Majku

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Gledaj žalosnu Majku Isusovu kako rasplakana ide za Sinom svojim. Oh, kolika joj bol obuze srce kad ga vidje onako nagrđena i izmučena. A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj? Ne, nikada više!

Pomolimo se. Predragi Isuse! Molim Te za onu tugu što si je podnio, kad si sreo Majku svoju: udijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek spominjem muke SIna Tvoga i da po njoj dođem u nebo. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

Koji čovjek ne bi plako
Majku Božju videć tako
U tjeskobi tolikoj?“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

PETA POSTAJA

Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križa; ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu vratio život: sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, drugo neprijateljima njegovim, već da prisile Šimuna, te pomognu Isusu nositi križ. O sretna li Šimuna! A kako ti nosiš svoj križ?

Pomolimo se. Premili moj Isuse! Prosvijetli me svojom milošću da spoznam kolika je vrijednost Tvojega križa i daj mi milost da križ, od Tebe meni poslani, zagrlim i nosim drage volje dokle god Ti hoćeš. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Tko prozužit neće s Čistom,
Kada vidi gdje za Kristom,
razdire se srce njoj?“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

ŠESTA POSTAJA

Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Među silnom svjetinom, koja se naslađivala mukama Isusovim, našla se i jedna pobožna žena, te požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku presvetog obraza svog, utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!

Pomolimo se. Predobri Isuse koji si smrtnim znojem lica svoga meni spasio život: daj, povrati duši mojoj ljepotu koju je primila na krštenju! Daj mi onako nježno srce kakvim Ti je sveta Veronika pružila rubac pa i meni utisni u srce biljege svoje muke. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Zarad grijeha svohga puka
gleda njega usred muka
I gdje bičen bijen bi.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

 

SEDMA POSTAJA

Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Eto i opet pada Isus da iz blata grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na presvetom Tijelu! Ali još više negoli rane bole ga tvoji grijesi u koje jednako padaš. Prigni već jednom oholu glavu svoju, budi do srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ!

Pomolimo se. Ljubazni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim Te za boli što si ih oćutio kod ovog pada, uzdigni me iz grijeha mojih i ne daj, da se ikada više u njih vratim. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Gleda svoga milog Sina,
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom podijeli.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

OSMA POSTAJA

Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Bogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena, i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: Kćeri jeruzalemske! Ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!“ I tebi Isus veli isto, što je rekao ženama: „Ne oplakuj sinko mene, nego oplakuj sebe i grijehe svoje!“ A gdje su tvoje suze da oplačeš svoje grijehe?

Pomolimo se. Premili Isuse, koji voliš, da oplakujem grijehe svoje, negoli Tvoje muke, daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede što sam Ti ih nanio i da zavrijedim veseliti se s Tobom u nebeskom kraljevstvu. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Vrelo milja, slatka Mati,
Bol mi gorki osjećati,
daj da s tobom procvilim.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

DEVETA POSTAJA

Isus pada treći put pod križem

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo ljudskoga spasenja. Zašto ti nećeš da nosoš križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.

Pomolimo se. Premili Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao i prigrlio teški križ da dovršiš za mene žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost, da sa strahom i trepetom mislim na spasenje duše svoje i da me breme grijeha ne obori u vječni ponor, odakle nema spasenja. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Neka ljubav srca moga
Gori sveđ za Krista Boga,
Da mu svem omilim.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

DESETA POSTAJA

Isusa svlače

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Gledaj kako krvnici Isusovi i odijelo s njega svukoše. Oh, strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto Tijelo izvrgava se ruglu. Zbog naše tašte gizde i puste taštine mora On podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela da nas zaodjene odijelom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se. Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude. Daj da sve, što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a Ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta
Tisni pored srca mog.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

 

JEDANAESTA POSTAJA

Isusa pribijaju na križ

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima! Promisli kako mu probijaju noge, koje su koračale samo za spasenje ljudsko. Što si ti zaslužio koji si rukama svojim tolike nepravde počinio, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu! Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti, bolje na ovom svijetu, negoli na drugom.

Pomolimo se. Klanjam Ti se, Isuse moj, i daj da mi protrnu svi udovi od svetoga straha, daj da razapnem grešne požude tijela svoga i da vazda budem Tvoj. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Neka dođu i na mene
Petnje za me podnesene
Sina tvojeg ranjenog.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

 

DVANAESTA POSTAJA

Isus umire na križu

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

U groznim mukama visi Spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali On ih ne proklinje, već za njih moli: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“ Opraštaš li i ti neprijateljima svojim? Isus je umro da mi živimo. Smrću svojom Isus je pobijedio smrt.

Pomolimo se. Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo: molim Te, pritegni me k sebi na sveti križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali Te molim poradi pregorke muke Tvoje, smiluj mi se, i daj da jednoć s križem u ruci umrem u Tvojoj milosti. Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Daj mi s tobom suze livat,
Raspetoga oplakivat,
Dokle diso budem ja.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

TRINAESTA POSTAJA

Isusa skidaju s križa

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Promisli, koliku je bol morala oćutjeti Blažena Djevica Marija kad joj mrtvo Tijelo predragoga Sina položiše u krilo! Grijeh probode mačem prevelike žaopsti majčino srce njezino. – Oplači grijehe svoje i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnog pada da je i opet ljuto ne ucviliš.

Pomolimo se. Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Molim te za onu preljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo Božanskoga Sina, primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo! Amen.

Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„U tvom društvu uz križ stati,
S tobom jade jadovati
Želja mi je jedina.“
„O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

ČETRNAESTA POSTAJA

Isusa polažu u grob

Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo Tebe – Jer si svojim svetim križem svijet otkupio !

Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No tijelo Isusovo nije ostalo u grobu; domalo je slavno ustalo iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela da tako slavno ustane na vječni život.

Pomolimo se. Isuse, začetniče života, daj da na Tvom grobu oživim novim životom i da, umrijevši posvema grijehu s tobom jednoć uskrsnem na  vječni vječni. Amen.
– Smiluj  se nama Gospodine! – Smiluj se nama !

„Kada dođu smrtni časi,
Kriste, Bože, nek me spasi
Majke Tvoje zagovor.“
„Kad mi zemlja tijelo primi,
Dušu onda uzmi Ti mi
U nebeski blažen dvor.“ „O žalosna Majko sveta
Rane Sina tvog propeta
Nek nam budu u srcu“

 

 

ZAVRŠNA MOLITVA

Predobri Isuse! Zahvaljujemo Ti na milosti koju si nam udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu našu bogoljubnost na slavu Muke svoje, na zadovoljštinu za grijehe moje, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu! O ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost presvete Krvi Tvoje bude za nas izgubljena, nego nam udijeli svoju milost i uvedi nas nakon ovoga života u vječnu radost. Amen.

  • Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj
  • I njegova pod križem žalosna Majka Marija!