Raspored vjeronauka

 

Raspored vjeronauka za prvopričesnike i krizmanike

 

Prvopričesnici – Misijski centar (Turnerstr. 4) – Subotom u 10:00 sati.

Krizmanici – Misijski centar (Turnerstr. 4) – Petkom u 17:00 i 19:00 sati