© Tima Miroshnichenko/Pexels

Krizma

Sveta krizma

Pripremu za svetu krizmu za djecu od 7.-9. razreda započeli smo roditeljskim sastankom koji će je bio u nedjelju 18. rujna u crkvi Maria Königin nakon sv. Mise.

Redovitu vjeronaučnu pripravu za krizmanike imat ćemo petkom u dva termina 17:00 i 19:00 sati u prostorijama misijskog Centra (Turnerstr. 4, Bielefled). Možete odabrati termin koji vam više odgovara.

Primanje sakramenta sv. Krizme bit će 30. travnja 2023. godine.

Potrebni dokumenti:

– Krsni list (za djecu koja nisu krštena u našoj Misiji)

– Potvrda za kuma ili kumu da mogu biti kumovi kod primanja sakramenta (daje ju župnik u mjestu trenutnog boravišta).