© Michaela / Pexels

Kontakt

Naša adresa, telefon i radno vrijeme sa strankama

Hrvatska katolička Misija Bielefeld 

Turnerstr. 4 – 33602 Bielefeld

Tel: (0521) 62818, Fax (0521) 5217052

Mail: hkm-bielefeld@pastoral.erzbistum-paderborn.de

Račun: IBAN: DE95 485 0161 0072 2075 09

 

Misijski ured – Radno vrijeme sa strankama

Utorak i četvrtak: 10:00-12:00 i od 13:00-16:00

Ostali termini po dogovoru.