01.09.2022
Bielefeld

Priprava za svetu Krizmu

Primanje sakramenta sv. Krizme za 41 naših krizmanika svečano smo slavili 30. travnja 2023. godine. Slavlje je predvodio i sv. Potvrdu podijelio biskup iz Paderborna mons. Matthias König.

Pripremu za svetu krizmu ponovno ćemo započeti u rujnu 2024., a slijedeća krizma će biti u svibnju 2025. godine.

Potrebni dokumenti:

– Krsni list (za djecu koja nisu krištena u našoj Misiji)

– Potvrda za kuma ili kumu da mogu biti kumovi kod primanja sakramenta (daje ju župnik u mjestu trenutnog boravišta).