Tečaj priprave za kršćanski brak 14.-15. ožujka 2023.

17. Januar 2023
Bielefeld

Zaručnički tečaj za mladence koji se žele u skoro vrijeme vjenčati održan je je u rujnu.

Slijedeći termin tečaja bit će 14.-15. ožujka 2023. godine u 19:00 sati u Misijskom Centru (Turnerstr. 4, 33602 Bielefeld, 4 kat).

Neka se zainteresirani na vrijeme jave.

Izvan ovih termina nećemo imati pojedinačnu pripravu.