Prvi petak  Bielefeld sv. Misa i blagoslov sa Presvetim u 19:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Prvi Petak – sv. Misa, pobožnost Srcu Isusovu te blagoslov sa Presvetim u Bielefeldu u 19:00 sati.