Obredi Velikog Petka  Bielefeld u 19:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Dan spomena Kristove žrtve i smrti na križu. Na obredima se čita Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu.

Obredi Velikog Petka bit će u Bielefeldu u 19:00 sati.