Blagdan Tijelova  sv. Misa i procesija na Klosterplatzu  u 10:00

Bielefeld - Klosterplatz - Sv. Misa i procesija u 10:00 sati., Klosterplatz 1, 33602 Bielefeld
© Jure Strujič

Blagdan Tijelova – sv. Misa i tijelovska procesija u 10:00 sati.