Sveti Stjepan    Versmold Božićna sv. Misa  u 17:00

Versmold - sv. Misa, Kämpenstr. 8, 33775 Versmold

Sveti Stjepan – Božićna  sv. Misa u Versmoldu je u 17:00 sati