Nedjelja    Versmold sv. Misa  u 17:00 (Božićna ispovijed u 16:00)

Versmold - sv. Misa, Kämpenstr. 8, 33775 Versmold

Nedjelja  –  sv. Misa u Versmoldu je u 17:00 sati (Božićna ispovijed od 16:00 sati).