Prvi petak  Bielefeld sv. Misa u 18:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Prvi Petak u mjesecu, sv. Misa, Pobožnost Srcu Isusovu, blagoslov sa Presvetim u Bielefeldu u 18:00. U 17:00 prigoda sv. Ispovijedi.