Blagdan sv. Ante  Bielefeld sv. Misa  blagoslov djece u 18:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Blagdan sv. Ante, sv. Misa, pobožnost sv. Antunu te blagoslov djece u Bielefeldu u 18:00