Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Blagdan svih Svetih Bielefeld sv. Misa u 13:00

Blagdan svih Svetih –  sv. Misa u Bielefeldu u 13:00