Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Nedjelja Presveto Trojstvo Bielefeld sv. Misa u 13:00

Nedjelja – Presveto Trojstvo – Bielefeld sv. Misa u 13:00