Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Sveti Petak i Pavao Bielefeld sv. Misa u 19:00

Sveti Petak i Pavao – Bielefeld sv. Misa u 19:00