Treća uskrsna nedjelja  Bielefeld sv. Misa  u 13:00 i u 14:00 sati

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld

Treća uskrsna nedjelja (prva nedjelja u mjesecu) –  sv. Misa u Bielefeldu u 13:00 (uz prijenos uživo) i u 14:00 sati