Kapuzinerkirche Paderborn, An den Kapuzinern, 33098 Paderborn

Sveta Misa Cvjetnica Paderborn u 10:00

Nedjelja Cvjetnica – spomen Kristovog slavnog ulaska u Jeruzalem. Blagoslov grančica i sveta Misa. Čita se Muka Gospodina našega Isusa Krista po Luki.