Sveta Misa  Cvjetnica Bielefeld  13:00 i 14:00

Bielefeld - Crkva Maria Königin, Donauschwabenstr. 38, 33602 Bielefeld
Strujic

Nedjelja Cvjetnica – spomen Kristovog slavnog ulaska u Jeruzalem. Blagoslov grančica i sveta Misa. Čita se Muka Gospodina našega Isusa Krista po Luki.